Blog

Eylem Şakir and Associates Law Firm

Eylem Şakir and Associates Law Firm

  • Esalawfirm Esalaw Firm

Eylem Şakir and Associates Law Firm är en ledande advokatbyrå med säte i Kyrenia, norra Cypern, med förmåga att bedriva verksamhet i andra länder genom ett nätverk av medarbetare över hela världen, som erbjuder snabba, högkvalitativa, flerspråkiga, skräddarsydda tjänster till sina klienter på ett effektivt och affärsmässigt sätt, och med sitt erfarna juristteam har en detaljerad förståelse för både nationell och internationell lagstiftning.

Vi står som en av de bästa advokatbyråerna som erbjuder tjänster till våra klienter genom att hitta flexibla juridiska lösningar som passar de ständigt föränderliga behoven hos våra klienter i deras internationella och inhemska verksamheter.

ESA Law Firm’s framgångar byggs ständigt upp av dess tydliga vision, strikt bibehållna värderingar och framför allt av vårt team. Som en följd av detta arbetar vi för en bred bas av privatkunder, företagskunder och utländska investerare både i norra Cypern och utomlands. Vi definierar oss själva som en fullservicebyrå med en enda kontaktpunkt som tillhandahåller praktiska, innovativa och kreativa lösningar.