SSS

BİLGİ & REHBER

FAYDALI BİLGİ & REHBER

Kuzey Kıbrıs'ta ister özel ister ticari gayrimenkul edinmeyi düşünün, sizlere en iyi hizmeti vermek ve sürecin her adımında sizi görmek firmamızın önceliğidir. Karşınıza ne çıkarsa çıksın, tarafımızdan iyi bir hizmet almanızı sağlıyoruz. İlave olarak, Kuzey Kıbrıs'ta gayrimenkul satın alırken, birkaç temel gerçeği bilerek, Müşterimizin satın alımının beklenmedik sürprizler olmadan ilerlemesini sağlamak istiyoruz:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni yasalarına göre, KKTC vatandaşı olmayanlar yalnızca bir mülkün tapusunu alma hakkına sahiptir. Satın alınan taşınmaz bir arsa ise bu arsa 1 dönümü, taşınmaz konut ise mülkün sadece bir konuttan oluştuğunu düşünürsek bunun arsası 5 dönümü geçmemelidir. Devletin önceki politikasına göre, eşler tek bir hane olarak kabul ediliyordu ve onların aralarında yalnızca bir mülk satın alma hakları vardı. Ancak KKTC İçişleri Bakanlığı yetkilileri, bu politikanın değiştirildiğini ve artık eşlerin her birinin ayrı ayrı birer mülk satın alabileceklerini teyit etti.

….

Devir işlemi, seçmiş olduğunuz Gayrimenkul hakkında Mülkün bilgileri, mülkün fiyatı, ödeme planı, satış kapsamında sağlanan ekstra ürünler gibi Satıcı ile yaptığınız resmi veya sözlü anlaşmalar gibi bilgiler vermek için avukatla yapacağınız ilk görüşme ile başlar. Bu aşamada ayrıca özel bir Vekaletname imzalamanızı da sağlıyoruz; bu vekaletname, satın alma işlemini sonuçlandırabilmemizi ve ülkenize geri döndüğünüzde sizin adınıza hareket edebilmemizi sağlamak için yalnızca kuzey Kıbrıs'ta sizin adınıza taşınmaz mal satın alma yetkisi ile bize yetki verir.

Daha sonra, çıkarlarınızın mümkün olduğunca korunmasını sağlamak için tasarlanacak bir Satış Sözleşmesi hazırlanacaktır. Tüm taraflar (Satıcı ve Alıcı) taslak sözleşmeyi onayladıktan sonra imzalanacak ve değiştirilecektir. Ekler dahil her sayfa paraflanmalı ve Satış Sözleşmesi en az 2 tanık huzurunda imzalanmalıdır. Orijinal Satış Sözleşmesinin bir kopyasını saklamalısınız ve onu güvende tutmalısınız. Satış Sözleşmesinden önce veya sonra yapılan herhangi bir sözlü anlaşma, sözleşmeye dahil edilmemiş sayılacağından, lütfen Sözleşmeye ekli özellikleri incelemeye dikkat edin.

 

38/07 sayılı yasaya göre, sözleşmeler, sözleşme tarihinden itibaren 21 gün içinde Tapu Dairesi'ne verilmelidir ve artık tescilin gerçekleşebilmesi için % 0,5 oranında damga vergisinin ödenmesi zorunludur. Satış sözleşmesi tescil edildikten sonra, mülk başka herhangi bir üçüncü tarafa satılmaya karşı korunur ve Sözleşme, sonraki herhangi bir hacize göre geçerlilikte öncelikli olacaktır.

 

Bundan sonraki aşama, herhangi bir taşınmaz satın alındığından, taşınmazın tapusunun sizin adınıza devredilmesi ve tescil edilmesi için size gerekli iznin verilmesi için KKTC Bakanlar Kurulu'na yapacağınız başvurunun düzenlenmesi olacaktır. KKTC vatandaşı olmayanlar, 52/2008 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yaptırıma tabi tutulmalıdır. Sözleşmenizin bir kopyası, Tapu, vaziyet planı, tarafınızca doldurulan satın alma izni başvuru formu ve ikamet ettiğiniz yerdeki yerel polis karakolundan alınan polis izin belgesinin aslı, başvurunuzla birlikte İçişleri Bakanlığı'na ibraz edilmelidir. İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izin  Sözleşme akdetmek için değil, tapu devri için gerekir. Satın alma izni başvurunuzu  yaparken, Bakanlar Kurulu tapu dairesi, ordu ve göçmenlik makamlarından aramalar alacaktır. Bunların olumlu olması halinde izin verilecektir.

İzinler, başvuruların çoğuluğunda, stratejik bir askeri tesisin konumu ve yakınlığı veya alıcının Interpol düzeyinde sabıka geçmişi nedeniyle reddedilmenin ana nedenleri olmak üzere verilir.

İzin sürecinin tamamlanması uzun zaman alabilir; şu anki tahmin 4-6 ay civarındadır. Ancak bu, mülke taşınmanızı veya mülkü kiralamanızı veya hatta muhtemelen Mülkü satmanızı engellemez - standart uygulama olarak genellikle sözleşmenin temlik/devir edilebilir olduğundan emin oluruz.

Satın alma izniniz verildikten sonra, mülkünüzün ekspertizi için gerekli tüm değerleme formları doldurulacak ve Tapu Müdürlüğü'ne iletilecektir. Tapu Dairesi tarafından verilen değerleme tutarına bağlı olarak tapu devri için ödenmesi gereken tüm vergi ve masraflar bu tutara göre ödenecek ve tapu devri ve adınıza tescil edilecektir. Mülkiyet İşlemleri için Vergiler için rehberimize bakın). Bizi Kuzey Kıbrıs'ta Mülk satın almak için Hukuk Vekiliniz olarak belirlediyseniz, Tapu Dairesi'nde bulunmanıza gerek yoktur ve biz sizin adınıza katılıp tapu devrini tamamlayacağız.

Mülkünüzün inşaatı tamamlandıktan ve evinizin teslim alabilir hale gelmesinden sonra, eviniz sözleşmeniz kapsamında bitmemişse teslim almayı reddedebilirsiniz. Daha sonra eksik/kusurlu işlerin tamamlanmasına bağlı olarak evi teslim almak isterseniz, teslim almanın müsamaha gösterilmediğinden emin olmak için Satıcı'dan imzalı bir taahhüt almanız gerekir. Mülke Satış Sözleşmeniz kapsamında taşınabilirsiniz ve herhangi bir ek belgeye gerek yoktur. Lütfen Sözleşme kapsamında yapılan ödemelere ilişkin tüm dekont/banka dekontlarınızı saklayınız.

Herhangi bir mülk satış işlemine dahil olan 3 ana vergi vardır (mülkiyet hediyelerine farklı vergiler uygulanır). Bu vergiler:

 • • – Tapu Dairesine ödenecek devir ücreti
 • • – Vergi Dairesine ödenecek değer artış kazancı vergisi
 • • – Vergi Dairesine ödenecek KDV

Sermaye Kazançları genellikle satıcı tarafından ödenir ve devir ücreti genellikle alıcı tarafından ödenir (ancak bu, Satış Sözleşmesindeki taraflarca değişebilir). Ancak KDV, taraflar arasında mutabık kalınan Satış Sözleşmesinin şartlarına tabidir (yani, satış fiyatının KDV'yi içerip içermediği).

Tahsil edilen vergi miktarı, satıcının "profesyonel satıcı" olup olmadığına (yani, işlemin ticari nitelikte mi yoksa kâr amaçlı mı olduğuna) bağlıdır. Aşağıdaki tablo buna göre alınan yüzdeleri göstermektedir. Her üç vergi türü için yüzdeler, tapu devri gerçekleşmeden hemen önce gerçekleştirilen mülkün değerlendirilen değerinin yüzdeleridir. Değerleme, mülkü değerleme tarihinde bulunduğu durumda değerlendirir, yani mülk üzerinde yeni bir inşaat varsa, bu mülkün değer değerlendirmesine dahil edilecektir.

 

 

 

 

Satıcının Bantı:

Transfer Ücreti:

Sermaye kazançları:

KDV:

Özel Bireysel

6%

3% (Opsiyon hakkı ile)

0% ilk satışlarda
3.5%

0%

Profesyonel

6%

3% (Opsiyon hakkı ile)

6.25%

5%

 

DEVİR ÜCRETİ

%3 ödeme opsiyonu ile satın alınan gayrimenkulün Tapu Kadastro tarafından değerlemesi üzerine ödenecek devir ücreti %6'dır. Bu opsiyon hakkı kullanıldığında, gelecekteki transferler için ödenecek ücret %6'dır.

 

KKTC vatandaşı olmayanlar için satın alma izni başvurusu, başvurunuzla birlikte kendi ülkenizden alınmış orijinal bir adli sicil belgesinin ibraz edilmesini gerektirir (KKTC'de taşınmaz satın alma hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen KKTC'de Gayrimenkul Satın Alma Rehberimize bakın) . Bunu menşe ülkenizde almak için yerel polis karakolunu ziyaret etmelisiniz. Kendi ülkenizdeki yerel polis karakolundan almadığınız sürece, nasıl edineceğiniz konusunda bilgi almak için menşe ülkenizdeki konsolosluğa başvurmalısınız. Menşei olmadığınız bir ülkede ikamet ediyorsanız, başvurunuzu menşe ülkenizdeki uygun makama yapmanız gerekir.

Adli sicil belgesini aldıktan sonra İçişleri Bakanlığı güncel adli sicil belgesi talep ettiğinden, bu belgenin alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde KKTC İçişleri Bakanlığı'na verilmesi gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı, yalnızca ilgili makamın orijinal kaşesi ile basılı bir sabıka kaydı belgesini kabul eder (elektronik belgeler kabul edilmez). Bu belge Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde verilmişse, sertifikanın İngilizce veya Türkçe'ye çevrilmiş olması önemlidir. Çeviriyi temin edemiyorsanız, bunu sizin için biz ayarlayacağız.

Daha sonra sabıka kaydı belgesini bize kurye ile göndermeniz gerekecektir. KKTC'de yerel ofisleri olduğu için DHL kurye hizmetini kullanmanızı tavsiye ederiz. Lütfen bu sonunda takip edebilmemiz için gönderdikten sonra bize bildirin.

Posta adresimiz:

Posta kodu 99300

Eylem Şakir & Ortakları Hukuk Bürosu,

Semih Sancar Caddesi No. 69,  

Gold Tower,                        

No.8,                                               

Girne,                                              

Mersin 10, Türkiye.

Lütfen ayrıca sevkıyatın son varış havalimanı olarak Ercan Havalimanı (ERC) olduğunu belirtiniz.

ZARF ÜZERİNDE KIBRIS VEYA KUZEY A ATIFTA BULUNMAYIN VEYA BAHSETMEYİN!

Sabıka kaydı belgenizle birlikte postanızı aldığımızda teyit edeceğiz.

Daha sonra satın alınan gayrimenkul ile ilgili başvuru ve gerekli tüm evrakları hazırlayarak sizin adınıza İçişleri Bakanlığı'na ibraz edeceğiz.

Bu başvuruyu takip edeceğiz ve Bakanlar Kurulu tarafından adınıza izin verildiğinde sizi bilgilendireceğiz. Bu izni aldıktan sonra, satın alınan taşınmazın tapusunun sizin adınıza devredilmesini ve tescil edilmesini sağlayabiliriz.

SABIKA KAYDI BELGESİNİN BİZE SAĞLANMAMASININ, SATIN ALMA İZİN BAŞVURUSUNUZUN SUNULAMAMASI VE BUNUN DA ALDIĞINIZ MÜLKÜN TAPUSUNU ALAMAMANIZ SONUCUNA ULAŞACAĞINI UNUTMAYINIZ.

       Özel veya ticari bir taşınmaz iktisap etmeye karar verdiğiniz andan itibaren aklınıza gelebilecek bir sonraki soru, yılın herhangi bir zamanında mülkünüzden yararlanmak için oturma iznini nasıl alacağınızdır. Burada rehberliğimiz işe yarayacak.

Bu kılavuzda neleri ele alacağız:

1.         Havaalanı vizesi

2.         Vize tipleri

3.         Oturma/İkamet izni/Başvuru süreci

4.         Kısa süreli ikamet izni

5.         Taşınmaz mal sahibi yabancılar için ikamet izni süresi

6.         Aile ikameti izni

1.         Havaalanı vizesi.

            Varışınızın ardından düzenli olarak 90 güne kadar (ziyaret amacınıza bağlı olarak) vize verilir, bu noktada belirtilen süre içinde ülkeyi terk edeceğinizi ve Yönetmelikte belirtilen diğer koşulları yerine getireceğinizi kanıtlamanız önemlidir ( bkz. Vize türleri KKTC tarafından verilen A).

Bu düzenlemenin istisnası: Ermenistan Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışındaki KKTC Temsilciliklerinden ziyaret amaçlarını beyan ederek vize almaları gerekmektedir.

 

            Yasal ikamet statüsüne sahip olanlardan veya ikamet izni muafiyeti bulunanlardan vize istenmemektedir.

Verilen kalış süresi 180 gün içinde 90 günü aşamaz.

Önemli Not: Pasaportunuzun Bitiş Tarihini Kontrol Edin!

            23 Ekim 2019'da yürürlüğe giren İkamet İzinleri ve Vizeler ile ilgili yönetmelikte KKTC'de temsilciliği bulunan ülke vatandaşları ile AB ülkeleri vatandaşlarının en az 2 ay geçerli pasaport sahibi olmaları ve diğer ülke vatandaşlarının havaalanı (varışta) vizesi başvurusu yapabilmeleri için en az 6 ay geçerli pasaporta sahip olmaları zaruridir.

2.         KKTC tarafından verilen vize türleri

A)        Turist vizesi - Kuzey Kıbrıs'a turistik amaçlı gelip otel veya başka bir konaklama tesisinde kalacak kişiler ile bu amaçla konut kiralayıp bunu beyan edenlere en fazla 30 gün süreyle vize verilebilir. Fakat konaklama için ön ödeme yapıldığını gösteren belgeleri ibraz edebilirlerse 90 güne kadar vize verilebilir.

Ülkeye aile/akraba ziyareti amacıyla gelen ve akraba evinde kalanlara 60 güne kadar vize verilebilmektedir.

Resmi ziyaret, iş toplantısı, konferans, seminer, toplantı, festival, fuar, sergi, spor, kültür ve sanat etkinlikleri, sağlık turizmi ve benzeri amaçlarla gelenlere 90 güne kadar vize verilebilir.

B)        Çalışma İzni Vizesi- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca ülkeye ön izinle gelen yabancılara 30 gün süreyle verilir. KKTC'de büyükelçiliği, konsolosluğu veya başka bir temsilciliği bulunmayan ülke vatandaşlarının vize başvurusu yapabilmeleri için en az 2 yıl geçerli pasaporta sahip olmaları gerekmektedir.

C)        İşyeri Kurma Vizesi- İş kurmak amacıyla ülkeye gelen yabancılara, iş kurmak için yeterli finasmana sahip olmaları kaydıyla 30 gün süreyle vize verilebilir.

D)        İkamet İzni Vizesi

İkamet izinlerinden birine başvurmak üzere ülkeye giriş yapacak olan yabancılara aşağıdaki tipte vizeler verilebilir:

•           Aile İkamet İzni Vizesi - Aile ikamet izni başvurusunda bulunacak yabancılara, geldiklerinde 90 güne kadar bu amaçla vize verilebilir.

•           Taşınmaz Mülkiyetine Bağlı Vize- Taşınmaz mal sahibi olduğunu gösteren tapu belgesine sahip olanlara 90 güne kadar vize verilebilir.

•           Öğrenci İkamet İzni Başvurusu için Vize- Öğrenci ikamet izni almak için ülkeye gelen yabancılara, öğrenci kaydı veya ön kayıt belgesi ibraz etmeleri halinde 60 günlük vize verilebilir.

•           Adli ve İdari Amaçlı Vize - Adli veya idari makamların talebi veya kararları üzerine ülkeye gelenlere görev süreleri boyunca geçerli vize verilebilir.

•           Bilimsel Araştırma Vizesi- ülkeye bilimsel araştırma amacıyla gelenlere araştırma süresince geçerli bir vize verilebilir.

•           Ülkedeki Üniversitelerin Mezunları İçin Vize - KKTC'de iki yıllık yükseköğretim programlarından herhangi birinde öğrenim gören ve mezun olan veya dört yıllık yükseköğretim programlarından herhangi birinde en az 3 yıl öğrenim gören öğrencilere vize verilebilir. Bu, 30 gün geçerlidir.

3.         Oturma izni/Başvuru süreci

180 gün içerisinde 90 günden fazla Kuzey Kıbrıs'ta kalmak istiyorsanız oturma izni başvurusunda bulunmanız gerekecek, izleyeceğiniz adımlar:

1)         KKTC'ye girişte verilen vize ile verilen sürenin başlamasını müteakip 30 gün içinde ikamet ettiğiniz bölgeden sorumlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresine ikamet tezkeresi için başvuruda bulununuz.

Oturma izninin yenilenmesi için başvurular, mevcut ikamet izninin sona ermesinden en geç 60 gün ve en geç 20 gün önce yapılır.

2)         Başvurular önce İlçe Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi tarafından değerlendirilmekte ve 10 gün içinde ikamet izni verilmesinin uygun olup olmadığı gerekçeli görüşü ile Göç İdaresine iletilmektedir.

3)         Başvuru Bakanlığa ulaştıktan sonra başvuru sahibi Bakanlığa temiz bir sağlık raporu sunar ve ayrıca herhangi bir inceleme gerekmiyorsa o sırada oturma izni düzenlenir.

Başvuru sahibi tarafından başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde temiz sağlık raporunun Bölüme teslim edilmemesi durumunda başvuru sahibine başvurusunun reddedildiğine ve muayenehaneden ayrılması gerektiğine dair kısa bir mesaj gönderilir. 5 gün içinde yetkili makamlardan izin almaksızın ülkede kalmış sayılacak ve Kanuna göre para cezasına çarptırılacaktır.

4)         Her ikamet izni türü için gerekli bilgi ve belgeler, Daire Başkanlığı tarafından belirlenir ve resmi internet sitesinde yayınlanır. http://icisleri.gov.ct.tr/.

Başvurular mümkün olan durumlarda Daire Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

4.         Kısa Dönem Oturma İzni

- Her defasında en fazla 1 yıl süreyle verilir. Kısa dönem ikamet izninin süresi, kişinin talebi, gerekçesi ve ikamet izni ile ilgili diğer hususlara göre belirlenir. Gayrimenkul sahibi iseniz veya gelirinize göre oturma izni başvurusunda bulunabilirsiniz*.

* Aylık gelir, toplam 5 asgari ücrete eşit veya bu tutarın bir banka hesabındaki yıllık karşılığına sahip olacaktır. 

Kimler ayrıca kısa dönem ikamet izni alabilir:

•           KKTC'ye bilimsel araştırma veya arkeolojik kazı amacıyla gelen yabancılar;

•           KKTC'ye mesleki eğitim veya staj için gelen yabancılar;

•           Halk sağlığını tehdit etmeyen bir tıbbi durumun tedavisi için KKTC'ye gelen yabancılar;

•           Yükseköğrenimini 2 yıllık bir programda tamamlayan veya dört yıl ve daha uzun süreli bir yükseköğretim programında öğrenim gören ve bundan en az üç yıl sonra mezun olan yabancılara, mezuniyetlerinden itibaren 6 ay içinde başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 6 ay süreyle ikamet izni verilebilir.  

•           Yat turizmi kapsamında gelen yat sahipleri veya kiracıları ile mürettebat ve yolculara yatlarının demirlediği KKTC limanında kalış süreleri ile ilgili belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla 12 ay içerisinde 6 aya kadar kısa dönem ikamet izni verilebilir;

•           Film/belgesel çekimi için gelen yabancılara, ilk etapta verilen vizenin çekimin tamamlanması için yeterli olmadığı tespit edilirse, her başvuruda en fazla bir yıl süreyle kısa dönem ikamet izni verilebilir.

Taşınmaz mülkiyetine dayalı ikamet izni başvurusunda bulunmak isterseniz, tapuları adınıza tescil edilmiş olarak almış olmanız şartıyla ilk 3 yıl 1 yıllık yenilenebilir ikamet izni ve sonrasında 2 yıllık yenilenebilir ikamet izni verilebilir.  

KKTC'de taşınmaz sahibi olan yabancılar için ikamet izni kriterleri:

Halihazırda bu amaçla kullanılmakta olan ikamete uygun bir eve sahip olmalıdır.

Eğer bir konutun tapusu birden fazla paya bölünmüşse ve ortaklardan birine bu fıkra uyarınca kısa dönem ikamet izni verilmişse, aynı konut için başka bir hissedara kısa dönem ikamet izni verilemez.

Taşınmazın sözleşme yapılarak satın alınması halinde, satış bedelinin en az üçte birinin ödenmesi ve başvuru sahibinin Bakanlar Kurulu'ndan taşınmaz mal almak için satın alma izni başvurusunda bulunması gerekir.

Eğer taşınmazın başvuru sahibi adına kayıtlı tapusu varsa, başvuru sahibinin en az 3 aylık asgari ücrete eşit bir gelire sahip olması; sözleşme ile edinilmiş taşınmazlar için taksit ödenmeye devam ediyorsa, başvuru sahibinin sözleşmede belirtilen aylık taksit tutarına ek olarak en az üç aylık asgari ücret tutarında gelire sahip olması gereklidir.

5.         Aile oturma izni

Kuzey Kıbrıs'ta vakit geçirmek istediğiniz çocuklarınız veya diğer aile üyeleriniz ve akrabalarınız var mı? Taşınmaz üzerinizde kayıtlı ise oturma iznini nasıl alabilirler? Bu durumda aile ikamet izni alabilirler.

Aile birliği amacıyla Kuzey Kıbrıs'a gelmek isteyen ve ikamet izni başvurusunda adı kayıtlı olan bir yabancının mali giderlerini karşılamaya hazır olan kişi sponsoru olarak kabul edilir. Sponsor olarak kabul edilebilecek kişiler: KKTC vatandaşları, oturma izni sahipleri, çalışma izni sahipleri, öğrenci ikamet izni sahipleri ve KKTC'de en az bir yıldır yasal olarak çalışmakta olan yabancılardır.

Aile ikamet izni alabilecek kişiler:

•           Sponsorun KKTC vatandaşı olmayan eşi;

• Kendisinin veya eşinin on sekiz yaşını doldurmuş engelli yabancı çocukları;

• Eğer sponsor ve eşi çalışıyorsa ve 12 yaşından küçük çocukları varsa, sponsorun veya eşinin ebeveynleri;

• Öğrenci oturma izni sahiplerinin ebeveynleri ve eşleri;

• KKTC'de ikamet eden, öğrenci olmayan, çalışmayan, bekar ve 23 yaşından küçük yabancıların çocukları.

• Sponsorun KKTC vatandaşı olan ebeveynleri

 Eski bir deyişin (“Planlamayı başaramıyorsanız, başarısız olmayı planlıyorsunuz”) dediği gibi, hayatta ileriye dönük plan yapmak size her zaman fayda sağlar. Miras hukuku ve yönetmelikleri her ülkede farklılık göstermektedir. Kuzey Kıbrıs'ta daimi veya geçici olarak yaşayan birçok kişi mülk sahibidir, fakat miras işlemleri konusunda bilgi eksikliği vardır. Kuzey Kıbrıs'ta miras kuralları ve düzenlemeleri esas olarak “1959 Vasiyet ve Miras Kanunu”na dayanmaktadır. Doğru prosedür izlendiği sürece Kuzey Kıbrıs'ta Vasiyetname yapmak çok zor değildir. Birçok kişi basit bir el yazısı Vasiyetnamenin geçerli ve yeterli olduğuna inanır, fakat durum böyle değildir. Gerekli prosedür izlenmezse, vasiyet sahibinin Vasiyeti geçersiz sayılır. Bu istenmeyen bir sonuçtur çünkü kişi yasal mirasını tercih edilen bir hak sahibine farklı şekilde bırakmak istemiş olabilir.

Why do I need to make a Will in Northern Cyprus?

KKTC'de geçici veya kalıcı olarak yaşayan pek çok kişi, bir mülke, arabaya veya banka hesabına sahip olmakla birlikte, ortak bir yanılgı vardır ki, eşlerinin vefatından sonra sahip oldukları her şeyi kendilerinin miras alacaklarına inanmaktadırlar. Ancak, bir kişinin eşini ve çocuklarını bırakarak öldüğü KKTC'nin 1959 tarihli Vasiyet ve Miras Yasası'na göre, eş, mülkün yalnızca 1/6'sını alacak ve geri kalanı çocuklara veya torunlara geçecektir. Çocuk veya torun olmaması durumunda, eş, mirasın ½'sini alacak ve geri kalanı, ölenin kardeşlerine veya ebeveynlerine veya 6. dereceye kadar kuzenlerine geçecektir. Yaşayan çocuk, kardeş, ebeveyn veya yeğen ve yeğen yoksa, eş terekenin ¾'ünü miras alacaktır ve kalanı 6. dereceye kadar olan akrabalara geçecektir. KKTC yasalarına göre vasiyet kapsamında olmayan eşler boşanma davasında alacaklarından daha azını alırlar. Bu, hayatının uzun yıllarını eşiyle paylaşmış olabilecek bir eş için çok zor bir durumdur. Ayrıca evli olmayan çiftler, eşlerinin mirasından herhangi bir yasal hak talep edemezler. Bu kural, babalarının mirasında hiçbir hakka sahip olmayan evli olmayan ebeveynlerden doğan çocuklar için geçerlidir. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs'ta Evlenmeden Beraber Yaşama tanınmamaktadır ve eş, Kuzey Kıbrıs yasaları uyarınca yasal hak talebinde bulunamayacaktır.

Kendi ülkemde bir Vasiyetname yapmış olsam bile Kuzey Kıbrıs'ta bir Vasiyetname hazırlamam gerekir mi?

Çoğu insan, kendi ülkesinde bir Vasiyet verdikten sonra bunun Kuzey Kıbrıs'ta geçerli olacağına inanır. Yapılan vasiyet, vasiyetin yapıldığı ülkede geçerli olabilir, ancak Kuzey Kıbrıs'taki yargı şartlarını karşılamayabilir. Başka bir ülkede bir Vasiyetname oluşturduğunuz zaman, o ülkedeki avukatlar KKTC hukuku hakkında yeterli bilgiye sahip olmayacak ve size doğru bilgi veremeyeceklerdir. Bazı durumlarda, Birleşik Krallık gibi ülkelerde kişiler tüm mal varlığını vasiyet yoluyla akraba olmayan bir kişiye devredebilirken KKTC'de durum böyle değildir. Kuzey Kıbrıs'ta sahip olduğunuz her türlü malvarlığı altıncı dereceye kadar bir kinder?a bırakılabilir.

Bazı durumlarda yurtdışında yapılan Vasiyetname geçerli olabilir, ancak vasiyetname onayı süreci daha karmaşık olabilir. Vasiyetname Mukayyidi, Vasiyetnameyi kanıtlamak için, vasiyetnameyi tasdik eden bir tanığın beyanname imzalamasını istemek gibi ek şartlar isteyebilir. Ölen kişinin ailesi, profesyonel avukatlar değilse tanıklara ulaşmakta zorluk çekebilir veya tanık, vasiyetçiden önce vefat etmiş olabilir. Varlıklarınız ve mülkleriniz için Kuzey Kıbrıs'ta bir Vasiyetname yapmak daha uygun maliyetli ve garantilidir.

Kuzey Kıbrıs'ta Vasiyetname yapmak için neye ihtiyacım var?

Vasiyetnamenin, Kuzey Kıbrıs'taki düzenlemelere göre hazırlandıktan sonra, bir katip tarafından mahkemede tescil edilmesi gerekmektedir. Tescil işleminde vasiyetçinin iki şahitle birlikte hazır olarak bulunması gerekir. Vasiyetnameyi okuduklarını doğrulamak için her sayfayı imzalamaları gerekir. Ayrıca kayıt sırasında ödenmesi gereken bir damga ücreti vardır; miktar, Vasiyetin uzunluğuna bağlıdır. Son olarak, sicil memuru Vasiyetname'yi damgalar ve onaylar ve vasiyetçi ölene kadar güvence altına alır.

KKTC'de boşanma ve evlilik işlemleri 1/1998 Sayılı Aile, Evlilik ve Boşanma Kanunu ile düzenlenmektedir. KKTC'de Aile Hukuku ilkeleri aile yapısının ve çocukların korunmasına dayanmaktadır.

Aile Hukukunda en sık karşılaştığımız konu boşanma davalarıdır. Hukuk Büromuz, müvekkillerini boşanma davalarında genellikle avukat olarak temsil eder ve Aile Hukuku ve ilgili mevzuat kapsamında en iyi sonuca ulaşmak için tüm gücüyle çalışır.

İki ana boşanma prosedürünü kategorize edebiliriz: anlaşmalı boşanma ve anlaşmasız boşanma. Öncelikle belirtmek gerekir ki anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için her iki tarafın da davanın açıldığı tarihten en az bir yıl önce evli olması gerekmektedir. Taraflar nafaka veya boşanmalarına ilişkin diğer konularda anlaşırlarsa, kararlaştırılan boşanmaya ilişkin prosedür takip edilerek başlatılabilir. Bu prosedür daha az zaman ve para tüketecektir. Taraflar boşanma ile ilgili herhangi bir konuda anlaşamazlarsa anlaşmalı boşanma ile ilgili prosedür izlenmelidir. Boşanmayla ilgili konular şunlar olabilir: müşterek varlıkların paylaşımı, çocukların velayeti ve/veya nafaka, vs.

ESA Hukuk Bürosu, çocukların geleceği, müşterek mal paylaşımı, nafaka ve/veya tazminatın bir tarafça diğerine ödenmesi gibi her bir hassas konuyu profesyonel ve ayrı ayrı titizlikle ele alarak taraflar ne olursa olsun anlaşmalı boşanma ve anlaşmasız boşanma davasına devam etmeyi tercih etmektedir. Ancak hukuk büromuz evlilik, evlilik dışı doğan çocukların hukuki durumu, vesayet, boşanma davalarında koruma kararı alınması, velayet/geçici velayet, nafaka gibi alanlarda da hukuki durumu en iyi şekilde analiz ederek çözümler sunmaktadır.

Yabancı ortaktan şirket kurmak için istenen şart ve belgeler:

Asgari hissedar sayısı - iki.

Bir limited şirketin asgari sermayesi 50.000 - EURO'dur. Yabancı ortakların pay katılımının (bir hafta ile on gün arasında tahmin edilen kuruluş sürecinde) bir KKTC bankasına bildirilmesi ve bunu teyit eden bir banka yazısı ile yetkililere doğrulanması gerekmektedir. Kuruluş sürecinin tamamlanmasından sonra bu fonlar, hissedarların takdirine bağlı olarak kullanılabilir.

Lütfen %100 yabancı sermayeli ve yabancı kontrollü şirketler için mülk ve arsa satın alma konusunda belirli kısıtlamalar olduğunu unutmayın. 1 dönüm için dahi olsa her türlü mülk ve arsa edinimi için Bakanlar Kurulu onayına ihtiyaçları vardır. KKTC'nin yeni yasalarına göre, KKTC vatandaşı olmayan vatandaşlar, söz konusu mülkün yalnızca bir konuttan oluşması koşuluyla, hane başına en fazla 5 dönüme kadar yalnızca bir mülkün mülkiyetini alma hakkına sahiptir.

Bu süreci hızlandırmak isteyen veya alternatif olarak 1 dönümden fazla satın almak ve/veya bu şartı aşmak isteyen yabancı uyruklu ve/veya yatırımcıların %51 hissesi KKTC vatandaşına ait olmak üzere limited şirket kurmaları gerekmektedir. Ayrıca şirketin Yönetim Kurulu'nda KKTC vatandaşları çoğunlukta olmalıdır (1 KKTC veya 2 KKTC + 1 yabancı). Bu husus özellikle arazi edinim tarihi açısından önem arz etmektedir (Yönetim Kurulunun çoğunluk KKTC vatandaşları ile oluşturulması tavsiye edilir). Satın alma işleminden sonra KKTC yöneticileri istifa edebilecek. Firmamız vekil yönetici ve sekreterlik hizmetleri vermektedir.

Yabancı yatırımcının endişelerini gidermek ve korumak amacıyla, payların yabancı yatırımcı adına KKTCden bir birey tarafından birlikte emanette tutulduğunu onaylayan bir Tröst Sözleşmesi ve payları satmayı imzaladığını teyit eden imzalı boş Hisse Devir Belgesi anonim bir kişiye veya yabancı yatırımcının kendisine hisseleri satmayı taahhüt ettiğini teyit etmesi halinde yabancı yatırımcıya verilir. Ancak yabancı yatırımcı, hisselerin %49'undan fazlasına sahip olmak anlamına geleceği için bu tür bir devri gerçekleştiremez ve/veya Şirket Siciline tescil edemez, ancak başka bir KKTC vatandaşına devredebilir.

 Bir müşteri gerekli tüm bilgileri sunduğunda, bir şirket bir hafta ila on gün içinde tescil edilebilir. Bu süreci hızlandırmak için, istenen şirket adlarının bir listesini 5-6 alternatif seçenekle tercih sırasına göre düzenleyerek bize önceden göndermenizi öneririz, bu şekilde gönderilen adların uygunluğunu kontrol edebiliriz.

 

Emlak şirketlerinin vergi uygulaması

 Emlak şirketleri, ticaret şirketlerinden tamamen farklı bir şekilde vergilendirilir. Bu şirketler, ancak taşınmaz mallarının herhangi bir bölümünü elden çıkardığında/sattığında vergiye tabidir.

 

Ticaret şirketlerinden farklı olarak emlak şirketleri, elden çıkarmada zarar etseler ve/veya şirketin ticari zararı olsa bile vergiye tabidir. Takip eden ayların 15. günü ödenecek brüt kira geliri üzerinden kira geliri üzerinden %10 vergi alınır. Bu nihai vergi borcunu oluşturur. %10'luk bu vergiden sonra temettü dağıtımı, başka bir vergilendirmeye tabi değildir. Emlak vergisi belediyeler tarafından alınır. Vergi tutarı genellikle önemsizdir (metrekare başına 1 TL + %25 (1,25 TL). havuz varsa.

Eylem Şakir & Ortakları Hukuk Bürosu tarafından sağlanan hukuki hizmetler

– Şirketin Kuruluşu ve Tescili

– Mütevelli, aday hissedarlar ve yöneticiler, sekreterlik hizmetleri

– Yatırımcının korunması için bir tröst senedi düzenlenmesi ve boş hisse devir sertifikası düzenlenmesi (yukarıda belirtildiği gibi)

  – Ticari işlemler, ticari anlaşmazlıkların çözümü de dahil olmak üzere ticari anlaşmaların yapılandırılması ve kurumsal yapının, yönetimin ve yönetişimin formüle edilmesine yardımcı olmak

– İflas ve tasfiye davaları hakkında tavsiyeler

 – Birleşme ve devralmalar (yurt içi ve yurt dışı), sermaye artırımı, ihaleler

– Önde gelen muhasebeciler ve diğer iş ortakları ile birlikte, vergilendirme seviyeleri, çifte vergilendirme, emlak ve veraset vergileri, uluslararası vergi planlaması ve iş için yapılanma konularında tavsiyeler

  – Konut ve ticari gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, devir, satın alma izinleri, inşaat sözleşmeleri, işletme sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, kiralama sözleşmeleri, ticari kiralama sözleşmelerinin hazırlanması

– Büyük ölçekli projelerde ve ihalelerde devletten uzun süreli kiralama konusunda inşaat endüstrisine danışmanlık, Yukarıda ihtiyaç duyabileceğiniz diğer bilgi ve açıklamalar için hizmetinizdeyiz

Uluslararası Ticaret Şirketi'nin (IBC Şirketi) KKTC'de tescili ile ilgili şartlar ve genel bilgiler.

1. Genel Bilgiler:

i. Asgari hissedar sayısı ikidir.

ii. Hissedarların yabancı kökenli olması ve normal olarak KKTC'de ikamet etmemiş olması gerekir. Daimi ikametgahı KKTC dışında olan KKTC vatandaşları da hissedar olabilirler.

iii. Başvurudan önce yerel KKTC bankalarından birine yatırılması gereken asgari sermaye 20,000,00 €'dur. Şirket kurulduğunda bu para kullanımınızda olacaktır.

iv. Kurulacak IBC Şirketinin Mutabakat Zaptı ve Esas Sözleşmesi ve asgari 20,000,00 € tutarındaki sermayenin yatırıldığına dair makbuz ile birlikte sizin adınıza tarafımızca KKTC Ekonomi Bakanlığı'na başvuru yapılacaktır.

v. IBC Şirketi, mali yılın sonunun 5. ayından sonra ödenmesi gereken vergilendirilebilir karın yalnızca %1'i (önceden %2,5) oranında kurumlar vergisine tabidir. (yani en geç 31 Mayıs).

vi. Uluslararası İşletme Şirketlerinin (IBC) yıllık lisans ücreti yıllık 5,000,00 €'dur. Yıllık lisans ücreti, kuruluş tarihini takip eden ayda ödenir. Bundan sonra her Ocak ayının sonundadır.

vii. Ofis kurulması durumunda çalışanlardan en az birinin KKTC vatandaşı olması gerekmektedir.

viii. Kâr dağıtımında vergi yoktur. Ayrıca, bu dağıtımların resmi banka kanallarından etkilenmesine bağlı olarak, bu tür dağıtımlar üzerinde herhangi bir kambiyo kontrolü kısıtlaması bulunmamaktadır.

2. Her hissedarın sunacağı belgeler:

i. Uluslararası Ticaret Şirketi kurulmasına ilişkin Başvuru Formu orijinali.

ii. Pasaportunun noter tasdikli ve/veya apostilli fotokopisi. Pasaportun aslı, fotokopisi ile birlikte Şirketler Mukayyidine ibraz edilirse, bu belgenin noter tasdiki veya apostil tasdiki gerekli değildir.

iii. Hissedarın ikamet ettiği ülkede faaliyet gösteren bir avukat veya Yemin Komisyonundan alınmış, sabıka kaydının bulunmadığını ve güzel karakterli olduğunu belirten referans mektubunun aslı ve hissedarın hesaplarını idare eden bir bankadan alınmış ve hissedarın mali durumu iyi olduğunu belirten referans mektubunun aslı.

iv. Girişimcinin orijinal özgeçmişi.

v. Yurt dışında yaşayan kişinin yabancı uyruklu olduğunu kanıtlamak için yeni tarihli orijinal fatura (elektrik, su, yerel telefon vb.) Söz konusu faturada, abonenin Mutabakat Anlaşması ve Esas Sözleşme'de belirtilen isim ve adres bilgileri aynı olmalıdır.

 3. Kurucu üyenin tüzel kişi (kurum) olması durumunda şirketin noter tasdikli belgelerinin aslı istenecektir. Bu tür belgeler aşağıdakilerden oluşur::

i. Mutabakat ve Kuruluş (Esas) Sözleşmesi

ii. Kuruluş belgesi

iii. Her bir hissedarın sahip olduğu hisselerin türünü, sayısını ve değerini, uyruğu ve adresini gösteren hissedarların listesi

iv. Müdürlerin ve sekreterlerin isimleri, adresleri ve uyrukları listesi

v. Şirketin aktif olduğuna ve faaliyette bulunduğuna dair Ticaret veya Sanayi Odası veya diğer ilgili kuruluşlardan yeni tarihli bir belge. Türkçe veya İngilizce olmayan belgelerin yukarıdaki iki dilden herhangi birine çevrilmesi ve bu çevirinin aslının/orijinalin gerçek bir versiyonu olduğunu noter tasdikli olması gerekir.

4. KKTC makamları tarafından şirkete gönderilen her türlü bildirim ve belgeyi almak için yerel bir şahsı KKTC'de temsilci olarak atayın. Bakanlıkça istenen her türlü belgeyi vermekle yükümlü olacak bu temsilcinin KKTC mevzuatına göre onaylı denetçi veya KKTC Barosuna kayıtlı avukat olması gerekir. Bu şekilde bir temsilcinin atanmadığı durumlarda, müdür olarak bir KKTC vatandaşı atanmalıdır.

5. Şahsen katılmak istemeyen bir hissedar bu amaçla kayyum atayabilir. Bu mütevelli, pratik bir avukat veya muhasebeci olabilir. Ancak bu şekilde atanan muhasebeci aynı zamanda şirketin denetçisi olamaz. Mütevelli, bu ayrıcalık için her biri için yıllık 500,00 € ücret ödemek zorundadır. Bu gibi durumlarda nihai malikin kimliği Ekonomi Bakanlığı'nda sıkı gizlilik içinde tutulmakta ve mahkeme kararı olmadıkça kimseye açıklanamamaktadır.

Serbest Bölge Şirketleri

Gazimağusa'da bulunan Serbest Liman ve Bölge, her türlü işletme ve yatırım için ideal bir yer olarak kabul edilmektedir. 103.000 m2'lik bir alanı kapsayan Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi, yabancı yatırımcılara orta doğu ve yakın doğu ülkeleri için hem transit ticaret hem de üretim fırsatları için mükemmel fırsatlar sunuyor.

Teşvikler:

 •  Üreticilerin Serbest Liman ve Bölge'de üstlendikleri faaliyet ve faaliyetlerden elde ettikleri tüm gelirler (her türlü ticaret, üretim ve hizmet dahil) Kurumlar ve Gelir Vergisinden muaftır.
 •  Faaliyetlerden elde edilen tüm gelir ve sermaye, transfer boyutunda herhangi bir sınırlama olmaksızın ücretsiz kâr transferine tabidir.
 •  Kuzey Kıbrıs'ta yabancı ülkelere ve Serbest Liman ve Bölgelere mal satışı ile mal alımı dahil her türlü işlem gümrük vergileri, KDV ve dolaylı vergilerden muaftır. · Üreticiler dışındaki yatırımcıların üstlendikleri faaliyet ve faaliyetlerden elde edilen tüm gelirler, mal ve hizmetlerin KKTC'ye yönlendirilmediği durumlarda Kurumlar ve Gelir Vergisinden muaftır.
 • Yabancı uzman, mühendis ve teknik personel çalıştırma izni.
 • Her türlü zanaat bakım ve onarımı, mal imalatı, bankacılık ve sigorta hizmetleri, depolama, mamul ve mamul eşya ihracatı kabul edilen tesis ve işlemlerdir. (Transit ticaret faaliyetleri için antrepolar mevcuttur).

 

 

 

Gazimağusa Serbest Liman Bölgesinde Şirket Kuruluşlarına İlişkin Zaruri Belgeler ve Gerekli Bilgiler:

 • Şirket adının ön incelemesi ve onayı. Başvuru için bir müşteri tarafından üç alternatif isim belirlenecektir. Örnek: Evren İhracat/Export LTD.
 • Hissedarların noter tasdikli Pasaport fotokopisi veya pasaport aslı. Üçüncü şahısların pasaport fotokopilerini Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
 • Hisse senetlerinin hissedarlar arasında dağılımı (her hissedarın yüzde kaçı olacaktır).
 • Müdürlerin Noter Onaylı Pasaport fotokopisi veya pasaport aslı (en az bir kişi yönetici olarak atanmalı ve hem yönetici hem de hissedar olabilir). Üçüncü şahısların pasaport fotokopilerini Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
 • Şirket sekreterinin noter tasdikli pasaport fotokopisi veya pasaport aslı (Şirketin tek sekreteri olmalıdır ve o da hissedar olabilir). Üçüncü şahısların pasaport fotokopilerini Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Örneğin: İki hissedar varsa, biri müdür, diğeri şirket sekreteri olabilir.
 • Müdürlerin ve hissedarların menşe ülkenin iç güvenlik kuruluşlarından alınan temiz sabıka kaydı.(AB ülkeleri, Rusya, ABD hariç)
 • Şirketin işleyişi, kapsamı ve amaçları hakkında bilgiler
 • Şirketin kapsamı ve tahmini değerleri ile ilgili alınan/satılan tüm mal ve hizmetlerin listesi.
 • İş ilişkileri kurulması planlanan uluslararası ülkelerin listesi. İthalat/İhracat ülkeleri ayrı olarak listelenmelidir.

 

 

 

 

Not: Eğer hissedarlar gerçek kişilerden ziyade tüzel kişiler ise, gerekli belgeler farklı olacaktır.

Gazimağusa Serbest Bölge Limanında şirket kuruluş prosedürleri

 • Şirket kuruluş prosedürlerinin başlatılması
 • Şirketler Sicil Memurluğunda şirket adı tescili için başvurmak
 • Serbest Bölge ön başvurusu şirketimiz tarafından müvekkil adına yapılacak ve dosyalar Bakanlar Kurulu'na gönderilecektir.
 • Ön başvurunun Bakanlar Kurulu'nda onaylanmasının ardından müşteriye Kuruluş Senedi ve Esas Sözleşme gönderilecektir.
 • 100.000 USD (min. 100.000 USD) kayıtlı sermaye yurtiçi bankalardan birinde bloke edilecektir. (100.000 bloke sermaye, şirket kuruluşu tamamlandıktan sonra sorunsuz bir şekilde bankadan çekilebilir. Şirket kuruluşu yaklaşık bir ay sürebilir)
 • Son olarak Vergi Dairesi'ne kayıt yapılacak ve şirket faaliyete geçecektir.

Taşınmaz Mal Komisyonu, Xenides Arestis - Türkiye davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uyarınca, Taşınmaz Mal Yasası (67/2005) kapsamında kurulmuştur. Bu Komisyonun amacı, Kuzey Kıbrıs'ta terkedilmiş mülklerle ilgili talepler için etkili bir iç hukuk yolu oluşturmaktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demopoulos ve Diğerleri/Türkiye davasının kabul edilebilirliğine ilişkin 1 Mart 2010 tarihli kararıyla, 67/2005 sayılı Kanun'un etkili bir hukuk yolu sağladığına karar vermiş ve başvuranların iç hukuk yollarının tüketilmediğine ilişkin şikayetlerini reddetmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Arestis Xenides davasındaki önceki kararları ışığında Demopoules'deki ana kararlar, oluşturulan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun sadece bir “iç hukuk yolu” olarak değerlendirilmediğini, mevcut durumda da gerçekçi bir tazmin hükmü içerdiğini teyit etmektedir.

Demopolous davasıyla beraber Xenides – Arestis davası, Mahkemenin 2005 yılında geliştirilen pilot karar prosedürünün en son uygulamasını temsil eder.

 

Taşınmaz Mal Komisyonu resmi olarak 17 Mart 2006 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Taşınmaz Mal Komisyonu, 67/2005 sayılı kanun hükümlerine göre eski haline getirme, tazminat ve değişim taleplerini inceler. Görüşleri, 1977-1979 Yüksek Düzeyli Anlaşmaların ortak unsurları olan iki bölgelilik ve iki toplumluluk ilkelerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Kıbrıs Sorunu'nun çözümüne yönelik planlara dayanmaktadır. Kıbrıs Türk Toplumunun haklarına halel getirmeksizin mülk sahiplerinin meşru taleplerini karşılamaya çalışır.

 

 

 

Komisyon, yerli ve yabancı uzmanlarıyla bir mahkeme görevi görür. 24 Ekim 2012 tarihi itibariyle Komisyon'a 3912 başvuru yapılmış olup, bunların 276'sı dostane çözüm yoluyla, 7'si ise resmi duruşma yoluyla sonuçlandırılmıştır. Komisyon, başvuranlara tazminat olarak 83.276.225.- Sterlin ödemiştir. Ayrıca iki davada takas ve tazminata, bir davada iadeye, beş davada iade ve tazminata hükmetmiştir. Bir vakada Kıbrıs Sorunu çözüldükten sonra iade kararı vermiş ve bir vakada kısmi iadeye hükmetmiştir. IPC, mülkiyet iddiaları için adil, hızlı ve etkili bir çözüm olmayı amaçlamaktadır. Bu şekilde Komisyon, Kıbrıs Sorununun kapsamlı bir şekilde çözülmesine katkıda bulunmayı teyit eder.

 

 

Eylem Şakir ve Ortakları Hukuk Bürosunda Neler Sunuyoruz?

 

Eylem Şakir ve Ortakları Hukuk Bürosu olarak, Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurmak isteyen herkese kapsamlı ve eksiksiz bir temsil sunuyoruz. Firmamız sahip olduğu profesyonel ve verimli yaklaşımla gurur duymaktadır. Bu yüksek kaliteli hizmetleri başvuru sürecinin en başından sonuna kadar sürdürüyoruz.

 

Firmamız, başarılı uygulamalar için çok önemli olan değerlemelerin yanı sıra detaylı mülk analizi sağlayan çok etkili ve yardımsever ortaklara sahiptir.

Veraset vergisini belirlemek için karmaşık bir hesaplama yapılmalıdır. Her dava kendi esasına göre değerlendirilmelidir.

 

Veraset vergisi hakkında özet bilgi verebilecek bir konumdayız:

 

• Ödenek (vergisiz miktar) aylık 20 katı asgari ücret çarpı 12'dir. Asgari ücret şu anda aylık 3.820 TL'dir.

• Veraset vergisinden muaf taşınır veya taşınmaz mallar:

 

 

a) Güvene devredilen mallara bağlı mallar ve gelirler.

b) Banka mevduatları (tasarruf veya cari hesaplar), ancak her birinin ayrı ayrı çekilme yetkisi bulunan ortak hesaplar olması halinde.

c) Ücretler, miras kalacaksa-maaşlar

d) Mücevher gibi özel mallar

• Arsa ve bina değerlemeleri Tapu Müdürlüğü'nden alınır.

• Banka Kredileri, alacaklılar ve diğer yükümlülükler, resmi delillerle ispat edilmesi halinde varlıklardan indirilebilir.

• Net varlıklar üzerinden vergi %1'dir (varlıklar eksi ispatlanmış yükümlülükler)

SIKÇA SORULAN SORULAR

ESA Hukuk Bürosu 2012 yılında Eylem Şakir tarafından kurulmuştur ve kurulduğu günden bu güne müvekkillerimiz için davaları denemeye ve/veya müvekkilleri için uygun sulh anlaşmalarına aracılık etmeye kararlı bir şekilde devam etmektedir.

Lütfen bizi +90 533 822 0569 numaralı telefondan bizi arayın ve sizin için en uygun zamanda, firmanın avukatlarından biriyle bir görüşme ayarlayacak olan bir çalışanımızla konuşun.

Çalışma saatlerimiz Pazartesiden Cumaya saat 08:30 - 18:00 arasıdır. Ancak, lütfen mesai saatlerinden sonra bize e-posta göndermekten çekinmeyin.

Uygulama alanlarımız arasında İş Hukuku, Fikri Mülkiyet/Teknoloji İşlemleri ve Hukuk Davaları bulunmaktadır.

Danışmanlık için aldığımız saatlik ücretimiz var.

KDV oranı %5tir.

Mülk satın alımınızda KDV ödemekle yükümlü olup olmayacağınızı belirlerken aşağıdakileri belirlemeniz gerekir:

 • • – satıcının yukarıda tanımlandığı gibi profesyonel bir satıcı olup olmadığı
 • • – sözleşmenizin KDV'yi ödemenizi gerektirip gerektirmediği. Sözleşmede KDV'nin açıkça belirtilmediği durumlarda, satın alma fiyatının KDV dahil olarak kabul edileceği kanaatindeyiz.

Genel olarak, hayır. Sermaye Kazançları Vergisi, sözleşmenizde aksi belirtilmedikçe, genellikle Satıcı tarafından ödenir.

Profesyonel satıcı, limited şirket veya bir yıl içinde üçten fazla mülk satan veya inşaat veya gayrimenkul işinde olduğu ve profesyonel satıcı olarak kabul edilen bir kişidir.

Maalesef ki KDV, tapu devri gerçekleştiğinde yürürlükte olan oranda ödenir. KDV oranı artırılmadan önce sözleşmenizi imzalamış ve/veya mülkünüzü teslim almış olsanız bile, mülkün tapusu henüz adınıza geçmemişse, bu devir gerçekleştiğinde yeni oranda KDV ödeyeceksiniz.

Bu, bir özel şahıs mı yoksa profesyonel satıcı mı olduğunuza bağlıdır (yukarıda tanımlandığı gibi):

Her özel şahıs, ömür boyu bir kez vergiden muaf satış seçeneğine sahiptir (yaklaşık 1 dönümü geçmeyen bir ev ve arazi için). Bu seçeneği kullanırsanız, o satışta Sermaye Kazançları Vergisi'ne tabi olmazsınız. Sonraki tüm satışlarda, bir yılda 3'ten fazla mülk satmamanız ve sizi profesyonel bir satıcı yapmamanız koşuluyla, Sermaye Kazançları Vergisi %3,5 oranında ödenecektir.

Profesyonel satıcılar için vergi muafiyeti hakkı yoktur. Her satışta %6,25 oranında Sermaye Kazanç Vergisi ödenir.

Mülkiyetin tapu devri yapılmadan önce sözleşme devri yapılarak satılması durumunda Sermaye Kazanç Vergisi ödenmez. Ancak, Satış Sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 1 ay içinde ödeme yaparsanız, sözleşme bedelinin %0,005'i oranında sözleşme üzerinden damga vergisi ödemeniz gerekecektir. Bu tutar, Sözleşmenin imzalanmasından sonraki 2 ila 6 ay içinde ödeme yaparsanız 2 ile çarpılır ve bu süreden sonra ödeme yaparsanız 3 ile çarpılır.